Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering

Når du ønsker at sælge din ejendom, ringer eller e-mailer til os, så vi kan aftale en tid for et møde på ejendommen. Du må meget gerne medbringe alle de relevante dokumenter, du har, så vi hurtigst muligt kan sende dig et forslag til et salgsbudget og et forslag til en formidlingsaftale, fx:

  • Nyeste ejendomsskattebillet
  • Matrikelkort
  • Tegninger af huset
  • BBR - stemmer den med de faktiske forhold?
  • Forsikringspolice og kvittering for sidst indbetalte præmie
  • Kvittering for sidst indbetalte kontingent til grundejerforening
  • Udlejningskontrakt - hvis ejendommen udlejes
  • Hvis evt. restgæld ønskes indregnet i salgsprovenuet, så ejd.nr. og kontrolkode.
    (De står på årsopgørelsen fra kreditforeningen)

Vi tager kopi af samtlige dokumenter og returnerer originalerne til dig.

Vi anbefaler, at et professionelt firma gennemfotograferer ejendommen og foretager opmåling samt udfærdiger plantegning til brug for avertering. Vi har en aftale med Esoft i Odense herom, og vi har gode erfaringer med denne service.

Skriv til os